Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' april 2018

Afgelopen jaar is de hypotheekrente licht gedaald. Daarmee lijkt de bodem van de rente bereikt. De hypotheekrente heeft de laatste jaren diverse laagte-records gebroken. Afgelopen jaar was een wisselend jaar qua renteontwikkeling. Zo steeg in het begin vorig jaar onverwacht de rente en is tegen het einde van 2017 de rente weer terug gedaald naar het historisch lage renteniveau van eind 2016.  Dit jaar is de Europese Centrale Bank gestart met het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen die nu voor de lage hypotheekrente zorgen. De centrale bank kiest daarbij voor de voorzichtige aanpak, waardoor de hypotheekrente in 2018 jaar licht zal oplopen.

Met het afbouwen van de crisismaatregelen komt er meer ruimte voor een rentestijging in 2018. Ook beleggers hebben meer vertrouwen in economische groei. Dit is terug te zien in de oplopende kapitaalmarktrente. Deze graadmeter voor lange leningen liep begin 2018 fors op. De hypotheekrente volgt deze ontwikkeling. In januari en februari steeg de hypotheekrente, met name de lange rentevastperiodes zoals 10 jaar vast en 20 jaar vast.

Dit betekent niet dat een rentedaling vanaf nu helemaal is uitgesloten. Door de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt gebruiken geldverstrekkers elke ruimte in de marktrente om hun tarieven aan te scherpen. Nu de kapitaalmarkt iets is gedaald volgen een aantal geldverstrekkers direct met een renteverlaging.

Ondanks de rentedalingen, verwachten we dat de hypotheekrente in 2018 stijgt. In september stopt het opkoopprogramma van de ECB en het lijkt er steeds meer op dat deze niet verlengd wordt. De druk op de rente wordt dus minder. Daarnaast groeit de economie wereldwijd. Dit zorgt voor opwaartse druk.

De woningmarkt is echter voor geheel 2018 nog zeer aantrekkelijk voor zowel koper als verkoper. De toekomstige afbouw van fiscale renteaftrek die verder te verwachten is geeft een positieve uitgangspositie bij een zo laag mogelijke rentestand.    

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact