Accountancy

Column 'Zicht op' december 2016

In Nederland kiezen steeds meer mensen ervoor om zelfstandig ondernemer te worden. De Nederlandse overheid stimuleert zelfstandig ondernemerschap en biedt (startende) ondernemers fiscaal voordeel. Er bestaan verschillende fiscale regelingen voor zelfstandig ondernemers, waardoor de belastingdruk op winst uit onderneming lager is dan op inkomen uit loondienst. 

Eén van de regelingen voor zelfstandige ondernemers is de MKB-winstvrijstelling. Dit is een aftrekpost van 14% op de winst uit onderneming na toepassing van de ondernemersaftrek. De MKB-winstvrijstelling geldt voor iedereen die winst uit onderneming geniet en kent geen verdere voorwaarden.

Om als zelfstandig ondernemer gebruik te kunnen maken van ondernemersaftrek moet aan het urencriterium voldaan worden. De ondernemersaftrek bestaat uit verschillende onderdelen: Zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, stakingsaftrek en startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Het urencriterium betekend dat u per kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan uw onderneming moet hebben besteed. Zodra u geen startende ondernemer meer bent, en u verricht buiten het werk voor uw onderneming nog andere werkzaamheden, moet u ook aannemelijk maken dat meer dan de helft van de voor werk beschikbare tijd is besteed aan uw onderneming. 

Bij de aan uw onderneming bestede uren behoren buiten de directe uren, ook de indirecte uren, zoals reisuren, uren die u besteed aan uw administratie, uren die u besteed aan studie en overige uren welke niet declarabel zijn. Voor de startende ondernemer behoort ook de voorbereidingstijd welke nodig is om de onderneming op te starten tot de uren. 

Het is voor iedere ondernemer belangrijk om goed bij te houden hoeveel uren er besteed worden aan de onderneming en waaraan die uren besteed worden. Door het voeren van een juiste urenadministratie wordt namelijk voorkomen dat de ondernemersaftrek wordt geweigerd.

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact