Accountancy

Artikel Column 'RondOm' december 2019

De Belastingdienst moest het nummer aanpassen, omdat volgens de Autoriteit Persoonsgegevens het gebruik van het BSN in het BTW-identificatienummer in strijd was met de Algemene verordening gegevensbescherming. Eigenaren van eenmanszaken krijgen daarom allemaal een nieuw BTW-identificatienummer. Hierdoor moet u wel uw facturen, briefpapier, internetsite en andere communicatiemiddelen die u gebruikt voor zakelijke contacten vóór 1 januari 2020 aanpassen. Dit geldt ook voor uw administratiesoftware.

Het oude BTW- identificatienummer moet u wel blijven gebruiken voor het doen van de BTW-aangifte en in verdere contacten met de Belastingdienst.

De toekenning van een nieuw BTW-identificatienummer voor eigenaren van een eenmanszaak heeft ook gevolgen voor het zakendoen over de grens. 

Neem daarom het volgende in ogenschouw:

Zet vanaf 1 januari 2020 bij verkopen binnen de Europese Unie uw nieuwe BTW-identificatienummer op uw facturen. Check bij inkopen binnen de EU of uw leverancier vanaf 1 januari 2020 het nieuwe BTW-identificatienummer op de factuur zet. Uw leverancier moet dit nieuwe BTW-identificatienummer ook gebruiken bij de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Krijgt u in 2020 een factuur voor goederen of diensten die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht en staat op deze factuur het oude BTW-identificatienummer, dan hoeft u uw leverancier niet te vragen om een factuur met uw nieuwe BTW-identificatienummer.

Staat u geregistreerd voor de Mini-One-Stop-Shop-regeling (MOSS-regeling), dan zet de Belastingdienst deze registratie om in het nieuwe BTW-identificatienummer.

Voor de teruggaaf van BTW uit andere EU-landen, die loopt via het portaal op belastingdienst.nl/eubtw, kunt u gewoon blijven inloggen met uw huidige gebruikersnaam. Dit is het huidige omzetbelastingnummer met daarvoor 'NL'.

Een en ander brengt nogal wat werk en gevolgen met zich mee. 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact