Fiscaal particulier

Artikel Column 'RondOm' Januari 2020

Bij een scheiding kunt u te maken krijgen met een alimentatieverplichting voor uw ex-partner. De partneralimentatie eindigt in principe na twaalf jaar. Als de scheiding vóór 1 juli 1994 heeft plaatsgevonden, dan geldt er geen wettelijke termijn en bestaat de kans dat er oneindige alimentatie is toegezegd. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen in het spel? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

De Wet herziening partneralimentatie zorgt ervoor dat een ex-partner vanaf 1 januari 2020 alleen maar partneralimentatie hoeft te betalen over de periode tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Er zijn verder wel enkele uitzonderingen op deze hoofdregel:l Bij huwelijken langer dan vijftien jaar en als de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.

l Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaar.

l Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

De nieuwe regels gelden niet voor nu lopende alimentatieverplichtingen.

Fiscale gevolgen hypotheekaftrek

Fiscale gevolgen echtscheiding december 2019

Ex-partners die gezamenlijk een huis in eigendom hebben, komen na de scheiding of verbreking van de samenwoning nogal eens in de situatie dat de woning nog niet is verkocht en één van de twee partners in de woning blijft wonen. Die laatste partij neemt dan vaak de volledige hypotheekrente op zich, maar heeft niet zonder meer recht op de volledige hypotheekrenteaftrek. 

Dit soort correcties van hypotheekrente komt met regelmaat voor. Het lijkt zo logisch dat degene die 100% van de hypotheekrente betaalt, ook recht heeft op 100% van de aftrek.


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact