Fiscaal zakelijk

Artikel Column 'RondOm' oktober 2020

Per 2021 wordt in de inkomstenbelasting het heffingvrij vermogen in box 3 verhoogd van momenteel € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen per 1 januari 2021 verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. De schijfgrenzen worden opnieuw vastgesteld, waarbij de 2e schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en de 3e schijf bij een vermogen van € 1.000.000. Om dit deels te dekken wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd van 30% naar 31%. 

In het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3 zijn maatregelen opgenomen om doorwerking van de verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 naar de vermogenstoetsen voor inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen en naar eigen bijdragen op basis van het vermogen te voorkomen. De belastinginspecteur moet voortaan het bedrag van de rendementsgrondslag, voor zover deze meer bedraagt dan € 31.340, vaststellen in een voor bezwaar vatbare beschikking die wordt opgenomen op de aanslag IB, ook in gevallen waarbij vermoedelijk geen belasting verschuldigd is. Om deze beschikking te kunnen afgeven, is nodig dat belastingplichtigen met een vermogen van meer dan € 31.430 aangifte IB over box 3 doen, ook al wordt het heffingvrije vermogen verhoogd tot € 50.000. Voor binnenlands belastingplichtigen wordt voor de definitie van rendementsgrondslag voor elk van deze belastingplichtigen met een vermogen dat per 2021 meer beloopt dan € 31.340 een beschikking rendementsgrondslag vastgesteld. Voor buitenlands belastingplichtigen wordt niet al bij de aanslag een beschikking rendementsgrondslag gegeven. Het beroep dat zij doen op een inkomensafhankelijke regeling is veel beperkter. Het bedrag aan groene beleggingen dat is vrijgesteld op grond van artikel 5.13 Wet IB 2001, wordt separaat vastgesteld bij voor bezwaar en beroep vatbare beschikking, zowel voor belastingplichtigen met een rendementsgrondslag die meer dan € 31.340 bedraagt, als voor belastingplichtigen met een lagere rendementsgrondslag.

Voor uw financiële planning is dit onder andere een fijne verruiming van de mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving.  Uiteraard is dit slechts een fractie van hetgeen bij een Financiële Planning komt kijken. Wij helpen u graag verder in de wirwar van fiscale gevolgen en mogelijkheden.   


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact