Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' januari 2018

Mijn eerste column kan ik niet beginnen zonder een ieder een goede gezondheid en geluk toe te wensen. Financiële goede gezondheid helpt daar ook een handje bij en daarom kan deze column wel eens voor velen een mooie en makkelijk te nemen stap zijn in 2018.

Voor vele woningbezitters loopt het komende jaar de rentevaste periode af. Dit is een natuurlijk moment om de hypotheek weer eens goed te heroverwegen. Woningbezitters kunnen dan onder andere een nieuwe rentevaste periode kiezen tegen een nieuw - én gezien de huidige rentestand vaak lager – rentetarief. Toch nemen volgens onderzoek van Eigen Huis maar weinig huiseigenaren die moeite. Aan het eind van een rentevast periode ben je in de meeste gevallen vrij om de hypotheek geheel om te zetten. Dat is niet alleen een moment om maximaal te profiteren van de huidige lage marktrente maar zeker ook om uw huidige vermogen te heroverwegen. Wilt u nog wel dezelfde hoogte aan hypotheek of heeft u inmiddels een spaarrekening die in Box 3 geld kost waarmee u beter een deel van uw hypotheek kan aflossen. Uiteraard is dit afhankelijk van uw Financiële Planning.

Uit onderzoeken blijkt dat 58% van de huiseigenaren die bij hun huidige bank bleven, klakkeloos tekenden bij het kruisje voor de voorgelegde keuze. De overige 42 procent gaf aan in meerdere of mindere mate onderzoek te doen. Als reden om te willen overstappen, noemden zij vooral een lage rente (52 procent). Van de groep die overwoog om over te stappen, maakte uiteindelijk slechts 20 procent daadwerkelijk de overstap.

Uiteraard zijn aan een overstap naar een andere aanbieder kosten verbonden, maar deze zijn vaak snel terug te verdienen. Breng voor uzelf in kaart wanneer bij u de rentevast periode eindigt en laat u adviseren in deze met een financiële Planning, waarbij wij uiteraard voor u klaar staan.


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact