Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' juni 2018

Gaat uw studerende zoon of dochter op zichzelf wonen? Dan gaat het u ter harte dat uw kind een ‘fatsoenlijk dak boven z’n hoofd krijgt’. Koop een studentenwoning, samen met uw kind!

Een studentenwoning met de grootste kamer voor uw kind, en twee of drie voor medestudenten? Laat uw kind zelf het pand kopen, en u verstrekt uw kind een lening ter financiering van de koopsom. De rente die uw kind aan u betaalt, is bij hem of haar aftrekbaar als eigenwoningrente. Die aftrekpost kan in de toekomst verrekend worden met inkomsten, als de student aan werken toekomt. Er geldt een termijn van 9 jaar. Desgewenst kunt u die rente – na betaling – weer terugschenken aan uw kind. U moet de lening aan uw kind in box 3 verantwoorden: de rente wordt bij u minimaal belast. En voor de verhuur aan de medestudenten kan de kamerverhuurvrijstelling uw zoon of dochter een leuk voordeel opleveren. Dat scheelt weer in de maandelijkse bijdrage die u aan uw kind moet betalen.

Het schrappen van de aftrek van studiekosten is een jaar opgeschort: studiekosten zijn dit jaar nog aftrekbaar. De aftrek van studiekosten is beperkt tot kosten die u maakt om daarmee (meer) inkomen te gaan verwerven, inkomsten uit arbeid of winst. De aftrek is beperkt tot het college- of inschrijfgeld, de les-, cursus- en examengelden, én de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Daarbij is computerapparatuur expliciet uitgesloten. Als u als ‘student’ de aftrek voor uw scholingsuitgaven ontoereikend vind, kunt u in samenspraak met uw werkgever een beter resultaat bereiken. Een werkgever kan zijn medewerkers een vrije vergoeding geven voor aanvullende scholingsuitgaven die de student zelf niet kan aftrekken. Dat biedt ruimte voor een fiscaal aantrekkelijk een-tweetje: de werkgever vergoedt de studiekosten, de werknemer levert brutosalaris in.

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact