Fiscaal zakelijk

Artikel Column 'Zicht op' oktober 2018

De ondernemersaftrek; De invoering van de sociale vlaktaks, de nieuwe tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting, heeft ook gevolgen voor de ondernemersaftrek. Het aftrektarief wordt vanaf 2020 in vier jaar tijd afgebouwd met 3% per jaar tot op het nieuwe basistarief van 37,05%. Het tarief voor de ondernemersaftrek bedraagt (maximaal) 51,75% in 2019, 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en 37,05% in 2023.

De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

De MKB-winstvrijstelling valt ook onder de tariefreductie. Het aftrektarief in 2019 is (maximaal) 51,75%, vanaf 2020 volgt dit tarief het afbouwtraject van de eigenwoningrente met een aftrek tegen 46% in 2020, afnemend tot 37,05% in 2023. Het nieuwe aftrektarief is uitsluitend van toepassing als de winst uit onderneming minus de ondernemersaftrek positief is.

ZZP-ers / vervanging DBA

Het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft een nieuwe opzet geschetst voor de juridische en fiscale positie van ZZP-ers. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) – de ‘opvolger’ van de VAR-verklaring – wordt vervangen, en ZZP-ers worden afhankelijk van hun positie in de markt fiscaal onderscheidend behandeld. Het kabinet wil met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt de schijnzelfstandigheid en concurrentie op Arbeidsvoorwaarden tegengaan. Zelfstandigen en hun opdrachtgevers moeten met nieuwe wetgeving de zekerheid krijgen dat hun werkrelatie niet als een dienstbetrekking wordt aangemerkt. De maatregelen ter vervanging van de Wet DBA worden in 2019 nader uitgewerkt, de nieuwe regelgeving moet per 1 januari 2020 ingaan. De Wet DBA blijf tot 2020 van kracht, de handhaving daarvan is uitgesteld tot 1 januari 2020.

Let dus hier goed op dat u als ZZP-er niet in een schijnconstructie zit want dat heeft wel degelijk gevolgen.  


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact