Accountancy

Artikel Column 'Zicht op' augustus 2018

Met het floreren van het toerisme op Schouwen Duiveland komen er fiscale vragen op ons af. De belastingplichtige die zijn eigen woning tijdelijk verhuurt, moet 70% van de netto huuropbrengst tot zijn belastbaar inkomen in box 1 rekenen als voordeel uit eigen woning.

Lees verder

Rini de Looze

Accountancy

Artikel Column 'Zicht op' juli 2018

Als u nog dit jaar een elektrische auto koopt met een cataloguswaarde van meer dan € 50.000 – stel met 15 november als datum afgifte kentekenbewijs – dan kunt u de 4% bijtelling nog jarenlang benutten

Lees verder

Rini de Looze

Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' juni 2018

Gaat uw studerende zoon of dochter op zichzelf wonen? Dan gaat het u ter harte dat uw kind een ‘fatsoenlijk dak boven z’n hoofd krijgt’. Koop een studentenwoning, samen met uw kind!

Lees verder

Rini de Looze

Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' mei 2018

De exploitatie van zonnepanelen is een economische activiteit. Dat is in 2013 bepaald door het Hof van justitie van de Europese Unie

Lees verder

Rini de Looze

Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' april 2018

Afgelopen jaar is de hypotheekrente licht gedaald. Daarmee lijkt de bodem van de rente bereikt. De hypotheekrente heeft de laatste jaren diverse laagte-records gebroken.

Lees verder

Rini de Looze

Fiscaal zakelijk

Artikel Column 'Zicht op' maart 2018

Het kabinet Rutte III wil de juridische én fiscale positie van zzp-ers ingrijpend gaan wijzigen. De huidige aanpak met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een gedetailleerde regeling voor drie categorieën van zzp-ers. Het streven is om de nieuwe regeling per 1 januari 2020 te laten ingaan.

Lees verder

Rini de Looze

Pagina's