Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' oktober 2015

Alimentatie

Lees verder

Rini de Looze

Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' september 2015

Prinsjesdag 2015 en BOX 3

Lees verder

Rini de Looze

Accountancy

Column 'Zicht op' augustus 2016

Inning balansschulden BTW

Lees verder

Rini de Looze

Accountancy

Liquide verhouding DGA en de bv

Het komt regelmatig voor dat er een lening of rekening-courantverhouding tussen de bv en haar aandeelhouder ontstaat.

Lees verder

Marjolein

Loonadministratie

WerkKostenRegeling

Sedert 2011 zijn we nu vrij om te kiezen als werkgever of we wel of niet onder deze regeling willen vallen voor vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer die in relatie staan met de dienstbetrekking:

Lees verder

Rini de Looze

Fiscaal zakelijk

Aangiftebrief omzetbelasting

Vanaf 1 januari 2014 stuurt de belastingdienst geen aangiftebrief omzetbelasting meer.

Lees verder

Rini de Looze

Pagina's