Loonadministratie

WerkKostenRegeling

Sedert 2011 zijn we nu vrij om te kiezen als werkgever of we wel of niet onder deze regeling willen vallen voor vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer die in relatie staan met de dienstbetrekking:

Lees verder

Rini de Looze

Fiscaal zakelijk

Aangiftebrief omzetbelasting

Vanaf 1 januari 2014 stuurt de belastingdienst geen aangiftebrief omzetbelasting meer.

Lees verder

Rini de Looze

Fiscaal particulier

Belastingregels met betrekking tot de eigen woning

In 2013 veranderen een aantal belastingregels met betrekking tot de eigen woning.

Lees verder

Rini de Looze

Pagina's