Fiscaal particulier

Belastingregels met betrekking tot de eigen woning

In 2013 veranderen een aantal belastingregels met betrekking tot de eigen woning. Om u daarover goed te informeren zullen we in dit artikel de belangrijkste wijzigingen uiteenzetten.  

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is drie jaar. Die termijn geldt tot en met het belastingjaar 2013. Dit betekent dat als de woning in 2010 te koop is gezet, voor die woning in 2013 nog recht op hypotheekrenteaftrek bestaat. Is de woning na 3 jaar nog niet verkocht? Dan is de rente niet meer aftrekbaar en verhuizen de woning en de schuld naar box 3. Is de hypotheekschuld lager dan de waarde van het huis in het economische verkeer op dat moment? Dan is er sprake van overwaarde. Dat beïnvloedt de renteaftrek van de hypotheek voor een nieuwe woning. De maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de toekomstige, nog leegstaande, eigen woning is ook drie jaar. Ook dat geldt voor het belastingjaar 2013. Dit betekent dat in 2013 recht op hypotheekrenteaftrek bestaat voor een leegstaande woning die uiterlijk in 2016 de eigen woning zal worden.

Herleven hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur
Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning terugkeren na een periode van tijdelijke verhuur. De rente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling. Dit geldt tot en met het jaar 2013.

Aftrek rente financiering restschuld
Met ingang van 1 januari 2013 kunt u ook aftrek krijgen van rente die u betaalt op een restschuld die is ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Een restschuld ontstaat indien de verkoopprijs van de woning lager ligt dan de op de woning rustende schuld. Deze aftrek kunt ook krijgen indien u geen eigen woning meer heeft. De aftrek geldt voor een periode van 10 jaar na het moment van het ontstaan van de restschuld.

Mocht u naar aanleiding van deze veranderingen nog vragen hebben, wij lichten het een en ander graag toe.


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact