Loonadministratie

Column 'Zicht op' augustus 2016

Werkgevers worden geconfronteerd met risico’s van verlet door weknemers. Deze risico’s  van arbeidsongeschikten worden allereerst ondergebracht op een verzuimverzekering met een aanvullend ARBO contract. Dit is de eerste en meest begrijpbare elementaire stap. Wij adviseren werkgevers te controleren of alle werknemers wel juist aangemeld zijn op de betreffende polissen. 

Via de aangifte loonbelasting wordt er een aanvullende premie voor de WHK geïnd. De uitvoerende instantie in deze is het UWV die dus via de aangifte loonbelasting de premie int.  

Een gedifferentieerde premie WHK die in drieën wordt onderscheiden. Een premie voor WGA lasten vaste dienstbetrekkingen, WGA lasten voor de flexibele dienstbetrekkingen en een premie voor de ZW lasten.     

Reeds enige tijd kan er voor worden gekozen eigen risicodrager te zijn voor de premie WGA lasten vaste dienstbetrekkingen. Dan breng je deze verzekeringen onder bij een private verzekeraar in plaats van bij het UWV. Bij aanvang van deze regeling was er sprake van een lagere premie via de private verzekeraar. Per 1 januari 2017 wordt hieraan toegevoegd de mogelijkheid om ook voor de premie WGA lasten voor de flexibele dienstbetrekkingen eigen risicodrager te worden. 

Er zijn hier een aantal zaken die in de agenda ingevuld moeten worden. Wanneer u geen eigenrisicodrager bent en u wilt dat ook niet worden als klein werkgever dan volgt er geen enkele actie. Wil u echter wel de verschillen toetsen tussen de premies die het UWV in rekening gaat brengen in verhouding tot uw private verzekeraar dan moet u dit voor 1 oktober kenbaar maken aan de Belastingdienst via uw verzekeraar.  Middels de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA en de daarbij behorende garantieverklaring moeten voor die datum zijn ingezonden naar de Belastingdienst.   

Het is dus zaak u ruimschoots voor deze tijd te verdiepen in deze materie waarbij het UWV het bemoeilijkt omdat de premie percentages 2017 tot nu toe niet bekend zijn gemaakt.  

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact