Accountancy

Column 'Zicht op' augustus 2016

De Belastingdienst controleert intensief op te weinig afgedragen omzetbelasting. Veel ondernemers constateren na afloop van een boekjaar dat er fouten zijn gemaakt bij de aangifte en afdracht van omzetbelasting. Als dat tot een BTW-schuld op de balans leidt, moet de ondernemer dat zelf actief melden bij de Belastingdienst en een BTW-suppletie indienen. Het niet naleven van die actieve informatieplicht kan de ondernemer een boete van 100% kosten en zelfs een strafrechtelijke vervolging opleveren.

De Belastingdienst is gestart met het landelijk project Inning balansschulden BTW. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs nadere informatie over dit project verstrekt, naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De Belastingdienst maakt bij dit project onderscheid tussen een BTW-balansschuld tot € 50.000 en een BTW-schuld tot een hoger bedrag. Bij een BTW-schuld tot € 50.000 volgt een naheffing met – in beginsel – een verzuimboete van 10% van de ten onrechte niet afgedragen omzetbelasting.

Bij een BTW-schuld van meer dan € 50.000 vindt altijd een schuldonderzoek plaats, bij voorkeur door middel van een boekenonderzoek bij de betreffende ondernemer. Bij dat schuldonderzoek wordt allereerst het betalingsverzuim beoordeeld; afhankelijk van de uitkomst kan dat leiden tot het opleggen van een verzuim- of vergrijpboete. Daarnaast wordt beoordeeld of de ondernemer voldaan heeft aan de actieve meldplicht. Een ondernemer is vanaf 1 januari 2012 verplicht om de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen aan de Belastingdienst te verstrekken zodra hij constateert dat hij in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig aangifte heeft gedaan waardoor te veel of te weinig omzetbelasting is afgedragen. Het niet-nakomen van deze meldplicht wordt aangemerkt als een overtreding; de inspecteur kan de ondernemer daarvoor in geval van opzet of grove schuld een vergrijpboete opleggen van maximaal 100% van de te weinig afgedragen belasting. Deze boete komt bovenop de verzuim-of vergrijpboete voor het niet (tijdig) afdragen van de BTW.

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact