Fiscaal zakelijk

Column 'Zicht op' augustus 2017

In mijn vorige column schetste ik dat vele ZZP-ers geen belastingdruk hebben door een laag belastbaar inkomen. Zelfs 40% van de zzp-ers betaalt geen belasting !  Daarbij schetste ik dat deze inkomens dan vrij laag zijn om ook nog eens te voorzien in pensioen- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.   

 De analyse van het CBS bevestigt dat het dilemma ‘vast of flexibel werken’ een groot maat-schappelijk probleem is. De overheid heeft dat probleem goeddeels zelf veroorzaakt door het ondernemerschap jarenlang te stimuleren, met alsmaar meer fiscale gunstregelingen. Dat een zzp-er minder belasting moet betalen dan een werknemer is op zich terecht: een zzp-er moet zich zelf verzekeren tegen werkloosheid en ziekte, en zelf zijn pensioen regelen. Die hogere kosten rechtvaardigen een lagere belastingdruk, maar niet in de mate zoals nu het geval is. Het nieuwe kabinet is aan zet: het vraagstuk ‘vast of flexibel werken’ móet worden opgelost.

Daar zit mijn ongerustheid. Het komende kabinet gaat corrigeren en zal dat doen in verplichtingen in voorzieningen dan wel hogere belastingdruk.  Hopelijk kunnen zzp-ers op tijd mee schakelen op deze komende maatregelen.  

Sparen voor de toekomst zonder belastingvoordeel is een fantastische uitdaging. Geen belastingvoordeel en een fatsoenlijk rendement wordt over het algemeen als onmogelijk beschouwd. Wij willen u als voorbeeld mee geven het product ” Mijn Appeltje voor de Dorst”. Een product van vermogensbeheerder Verwer en Janssen te Roosendaal die de mogelijkheid bied om met een beperkte inleg met een redelijk rendement een mooie spaarpot te creëren.  De doelstelling kan voor een ieder verschillend zijn van sparen voor kinderen voor de toekomstige studiekosten, maar kan ook voor het eigen pensioen zijn.  Wij verwijzen naar www.appeltjevoordedorst.nl      

Dit product brengen wij als voorbeeld naar voren dat er wel degelijk mogelijkheden zijn bij “beperkte” inkomens.

Hoe innovatief bent u in sparen en in uw risico analyse ?  

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact