Loonadministratie

Column 'Zicht op' juli 2016

Jongeren vormen op de arbeidsmarkt een bijzondere groep. Veel jongeren zoeken werk; naast hun opleiding gaan ze vakken vullen, schoonmaken en wat al niet meer, om bij te verdienen, om te kunnen gaan stappen of hun mobiele telefoon te betalen. Weer anderen werken in combinatie met hun opleiding, zij lopen stage, of ze zijn net van school en zetten hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Elk jaar weer trekt in juni-juli de arbeidsmarkt voor jongeren fors aan. De vakantieperiode staat voor de deur, en bij sommige werkgevers betekent dat een rustiger periode binnen de onderneming, bij anderen juist seizoendrukte waarin veel jongeren als vakantie- of oproepkrachten worden ingezet. Het inzetten van jongeren binnen de zaak vraagt om extra aandacht van de ondernemer-werkgever, omdat er veel specifieke regelingen van toepassing zijn.

Welke werkzaamheden wel, welke niet ?

De wetgever heeft exact vastgelegd welke werkzaamheden jongeren wel en niet mogen doen. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet- industrieel werk. Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Denk aan vakken vullen in een supermarkt, of reclamedrukwerk bezorgen. Werken in een fabriek of machines bedienen is voor jongeren tot 16 jaar verboden. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen de meeste werkzaamheden verrichten, zolang die maar geen gevaar opleveren voor hun veiligheid en de gezondheid. Ze mogen niet werken met gevaarlijke stoffen, en risicovolle werkzaamheden mogen zij alleen onder deskundig toezicht verrichten. De toezichthouder, de werkgever, moet zelf goed bekend zijn met dit werk, en continue in de gaten houden of de jongeren het werk goed doen. Zo zijn er ook belangrijke dwingende voorschriften aan de werktijden gesteld per leeftijdsgroep. Vanaf 15 jaar kennen we de officiële minimum loongroepen en daaronder mogen de werkgevers dit zelf samen stellen in goed overleg met kind en zijn ouders. Naleving van de juiste condities zijn ook hier weer uiterst belangrijk om hoge boetes te voorkomen.  

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact