Fiscaal zakelijk

Column 'Zicht op' juli 2017

Het vervangen van de VAR verklaring door de WET DBA die tot 01 juli 2018 niet gehandhaafd wordt levert vele vragen op in de arbeidsmarkt. Vaak wordt gevraagd waarom deze wetgeving zo belangrijk is of wordt gemaakt. Onderstaande maakt duidelijk dat het succes van de ZZP-er en de mogelijkheden tot flexibel werken in Nederland te succesvol is geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de belastingaangiften van zzp-ers over 2014 geanalyseerd en daaruit blijkt dat zo’n 4 op de 10 zzp-ers geen inkomstenbelasting betaalt. Dit dankzij fiscale ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling en de tegemoetkoming in toeslagen. 

De sterke groei van het aantal zzp-ers in ons land kan de solidariteit in ons sociaal stelsel ondermijnen, zo vrezen vele critici. Een zzp-er heeft wel recht op AOW, maar draagt daar minder aan bij dankzij de fiscale aftrekposten voor zelfstandigen. En dat wordt niet gecompenseerd doordat zzp-ers meer aan andere belastingen betalen. Integendeel. Een zzp-er met een bruto inkomen (winst) van € 24.000 houdt daar € 28.228 aan besteedbaar inkomen aan over. Dat is meer dan zijn bruto inkomen: het lage inkomen werkt door op de inkomensafhankelijke toeslagen, waardoor de zzp-er meer zorg- en andere toeslagen ontvangt. Een werknemer met een brutoloon van € 24.000 houdt daar netto beduidend minder besteedbaar inkomen aan over, te weten € 20.885. Een verschil van ruim € 7.300 met een zzp-er. Dat verschil wordt nog indringender als bedacht wordt dat een werkgever voor een brutoloon van € 24.000 – door sociale lasten en dergelijke – op zo’n € 36.000 aan loonkosten moet rekenen. Dat maakt voor een werkgever-opdrachtgever financieel wel erg veel aantrekkelijker om een zzp-er in te zetten in plaats van een werknemer in vaste dienst te nemen, en dat verstoort het evenwicht op de arbeidsmarkt.

De overheid heeft vaker spijt van faciliteiten die de begroting uiteindelijk ongunstiger beïnvloed dan was voorzien. Met gezonde spanning kijk naar deze ontwikkeling.


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact