Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' juni 2016

In mijn vorige artikel besteedde ik de aandacht aan zakelijk vreemd vermogen. Wat daar uiteraard ook heel erg bij kan helpen is eigen vermogen in Privé aan te vullen. Er komen situaties voor waar ouders willen helpen in vermogen door hun eigen vermogen door te schuiven naar hunne kinderen, maar daarbij komen vaak bedenkingen als het in risicovol zakelijk kapitaal gaat. In welke situatie dan ook wordt er op dit moment (te) weinig aandacht geschonken aan de grote eenmalige schenking van € 100.000. Dit is uiteraard ook vaak zeer wenselijk vanuit alleen maar privé overwegingen. 

Er kan sprake zijn van een ingewikkelde samenloop tussen schenkingen in een oud jaar onder de toentertijd geldende verhoogde vrijstelling, en het benutten van de € 100.000 vrije schenking in 2017. In sommige gevallen vergt die samenloop dat er al vóór 2017, dus in dit jaar, een schenking moet worden gedaan om tot een optimaal resultaat te komen. Uitgangspunt van de wetgever is dat de verhoogde vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning eenmalig is in de relatie tussen schenker en begiftigde. Als u al eerder, in 2013 of 2014, gebruik heeft gemaakt van de toen tijdelijk geldende € 100.000 vrijstelling, kunt u die vrijstelling voor dezelfde begiftigde of diens fiscale partner niet nog eens benutten.

De algemene voorwaarde dat men de €  100.000 volledig moet aflossen of besteden aan een eigen woning kan worden gecombineerd met de wettelijke “normale”grote schenkingsbedragen en de kleinere jaarlijkse “normale”  die dan vervolgens voor dat deel vrij te besteden zijn. Niet alleen deze combinaties over de jaren heen dienen goed te worden ingepland maar zeker dient men ook te bezien hoe handig om te gaan met de aflossing op een bancaire hypotheek en de gevolgen van boeterente. Ook daar kan een goede planning vele euro’s verdienen. 

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact