Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' mei 2017

Daarbij is het spaarvermogen in Box 3 een belangrijk onderdeel. Geen normaal rente rendement bij de bankier en toch een hoge belastingdruk vanuit het belastingstelsel. Een feit die vanuit dit oogpunt moeilijk te verkroppen is. Toch zal de nationale begroting dekkend moeten zijn voor onze welvaart. Een zeer moeilijk onderwerp waar we toch samen met vermogensbeheerders vaak een oplossing weten te vinden om het rendement hoger te laten zijn dan de heffing van het belastingstelsel.    

Ontwikkeling Box 3 Tarieven 

De Staatssecretaris van Financiën heeft de forfaitaire rendementen van box 3 voor 2018 bekend gemaakt. Het forfaitaire rendement voor sparen komt uit op 1,30% (2017: 1,63%) en voor beleggen op 5,38% (2017: 5,39%). Zijn raming voor 2019 luidt voor sparen 0,89% en voor beleggen 5,33%. Omdat de jaarlijkse bijstelling voor het volgende jaar al vrij vroeg in het jaar daaraan voorafgaand kan worden vastgesteld, heeft de staatssecretaris het voornemen om de Tweede Kamer voortaan in het voorjaar te informeren over de jaarlijkse bijstelling van de box 3-gegevens. Dit heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer geantwoord in zijn reactie op vragen en opmerkingen op zijn brief van 20 september 2016 over fiscale moties en toezeggingen.

Ontwikkeling Tarief Innovatiebox

Verder heeft de staatssecretaris onder meer gesteld dat een verhoging van het tarief van de innovatiebox niet voor de hand ligt. De innovatiebox verlaagt namelijk de effectieve gemiddelde belastingdruk en is daarom een belangrijk instrument voor het vestigingsklimaat. Hij voegt daaraan toe dat de innovatiebox een tweeledig doel heeft. Enerzijds beoogt de innovatiebox nl. het vestigingsklimaat van Nederland voor innovatieve bedrijven te verbeteren en anderzijds het onderzoeks- en ontwikkelingswerk in Nederland te bevorderen. 

Deze zeer interessante onderwerpen geven indien van toepassing u de taak goed vooruit te plannen. Vandaar dat we dit nu al onder uw aandacht brengen voor de komende twee jaren. Wilt u meer weten?  


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact