Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' november 2017

Voor het bezit van een eigen woning moet u een forfaitair bedrag, het eigenwoningforfait, tot uw inkomen (in box 1) rekenen. Dat forfait kent vanaf 2009 geen maximumbedrag meer. Het eigenwoningforfait wordt berekend door de WOZ- waarde van de eigen woning te vermenig- vuldigen met een percentage. Dat percentage is 0,75% bij woningen met een WOZ-waarde boven € 75.000, bij woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 1.060.000 wordt dit percentage in zeven jaar tijd verhoogd tot uiteindelijk 2,35%. Op dat eigenwoningforfait mag u de rente in aftrek brengen die u betaalt op de schuld, die is aangegaan ter verwerving van de woning.

Komt u door die renteaftrek uit op een negatief bedrag, dan is dat de aftrekpost in box 1.

Komt u na de renteaftrek uit op een positief bedrag, dan wordt het eigenwoningforfait verminderd tot nihil. U kunt derhalve nimmer positieve inkomsten uit een eigen woning hebben. De aftrek van de eigenwoningrente levert in deze situatie geen aftrekpost op. Dan kan het voordelig zijn om de resterende eigenwoningschuld af te lossen. Door die aflossing neemt uw vermogen in box 3 af, en die lagere grondslag levert u een belastingbesparing op. En u krijgt ook nog meer korting op het eigenwoningforfait. Aflossing van de eigenwoningschuld levert dubbel op: een voordeel door vermindering van de box 3-grondslag én een vermindering van het eigenwoningforfait.

Let op: de vermindering van het eigenwoningforfait tot nihil bij geen of een beperkte eigenwoningschuld - de zogenaamde wet Hillen – gaat verdwijnen. Deze regeling wordt gefaseerd afgeschaft, in dertig jaar ? , waardoor in de toekomst ook bij een afgeloste schuld ter zake van de eigen woning belasting verschuldigd zal zijn over het eigenwoningforfait. De aanpassing gaat in per 2019. 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact