Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' oktober 2015

Na het verbreken van een huwelijk is partneralimentatie aftrekbaar bij de betalende ex-echtgenoot, en belast bij de ontvangende ex-echtgenoot. De alimentatie is een verplichting die voortvloeit uit het familierecht: van een schenking is geen sprake. 

Partneralimentatie tussen voorheen ongehuwd samenwonenden is op gelijke wijze aftrekbaar / belast, voor zover die onderhoudsverplichting berust op een ‘dringende morele verplichting’. De partneralimentatie tussen voorheen ongehuwd samenwonenden is een schenking, maar die is vrijgesteld van schenkbelasting indien en voor zover er sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. 

Bij het beëindigen van een huwelijk bepaalt de rechter of en zo ja hoeveel alimentatie er moet worden betaald. Als de rechter een partneralimentatie vaststelt, vloeit de verplichting om die te betalen voort uit het familierecht. De alimentatie-uitkering is voor de heffing van inkomstenbelasting bij de betalende ex-echtgenoot aftrekbaar, en voor de ontvangende ex-echtgenoot belast. De schenkbelasting komt niet aan de orde: het voldoen aan een wettelijke betalingsverplichting kan geen schenking zijn.

De alimentatieplicht bij ongehuwd samenwonenden is niet wettelijk geregeld. De alimentatie tussen voorheen ongehuwd samenwonenden wordt voor de heffing van inkomstenbelasting hetzelfde behandeld als alimentatie tussen voormalige echtgenoten, mits het betalen van alimentatie – het voldoen aan de onderhoudsverplichting – op een dringende morele verplichting berust. Voor de schenkbelasting is deze partneralimentatie een schenking, maar die is vrijgesteld indien en voor zover er sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidspublicatie aangegeven dat de begrippen ‘dringende morele verplichting’ en ‘het voldoen aan een natuurlijke verbintenis’ inhoudelijk gelijk zijn en fiscaal ook gelijk behandeld kunnen worden. De partneralimentatie kan worden vastgesteld aan de hand van de tremanormen. Als de alimentatie-uitkering deze tremanorm niet te boven gaat kan er van uitgegaan worden dat met de onderhoudsuitkering aan een natuurlijke verbintenis wordt voldaan. Dit geldt zowel voor de heffing van inkomstenbelasting als schenkbelasting.

Controleer de fiscale aspecten bij de vaststelling van een convenant en beschikking door de rechter .

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact