Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' oktober 2016

De huidige lage rente is voor veel huiseigenaren reden om de lopende financiering op de eigen woning om te zetten in een nieuwe lening met een lagere rente. Bij zo’n omzetting is veelal boeterente verschuldigd. Om te voorkomen dat die boeterente ineens moet worden betaald, kan de huiseigenaar kiezen voor rentemiddeling. Bij rentemiddeling wordt de rente op de lopende eigen woning lening gemiddeld met de actuele, lagere markrente. De rentevast periode wordt vervangen door een nieuwe rentevast periode, en voor die nieuwe periode geldt de gemiddelde rente, plus een opslag. Die opslag bestaat uit twee elementen:

• de boeterente als compensatie voor de gemiste rente op de voortijdig afgeloste lening. Die boeterente wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van de lening, én

• andere opslagen, met name ter vergoeding voor het risico van het vroegtijdig volledig aflossen van de hypotheek bij verkoop van de woning.

Financiën heeft bij beleidsbesluit goedgekeurd dat de ‘uitgesmeerde’ boeterente fiscaal aftrekbaar blijft als kosten van een eigen woningschuld. De opslag als vergoeding voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen van de hypothecaire lening - bij verkoop – kan niet als rente of kosten van een geldlening worden aangemerkt en is dan ook niet aftrekbaar. Deze opslag moet worden afgesplitst, maar die splitsing kan achterwege blijven en de gehele vergoeding is als rente aftrekbaar als het totaal van de opslagen niet meer is dan 0,2%. Dit beleidsbesluit wordt alsnog in de wet opgenomen. 

Per 1 januari 2017 wordt het weer mogelijk om eenmalig maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken voor een eigen woning aan een begiftigde tussen de 18 en 40 jaar.

Voor de vrijstelling geldt geen beperking voor een familierelatie; de vrijstelling is niet beperkt tot ouders en kinderen! 

De nieuwe vrijgestelde schenking kent een gecompliceerd overgangsrecht


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact