Fiscaal zakelijk

Column 'Zicht op' oktober 2017

De Wet DBA wordt vervangen door nieuwe wetgeving waarin de juridische en fiscale positie van ZZP-ers wordt vastgelegd. Voor ZZP-ers die hun diensten aanbieden tegen een laag tarief is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst als zij ofwel langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken (langer dan 3 maanden) ofwel bij de opdrachtgever reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten. Dat lage tarief wordt gesteld op een tarief dat uitkomt op loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon (de grens die ook geldt voor het lage-inkomensvoordeel, LIV) of met de laagste loonschalen in cao’s. Het nieuwe kabinet kiest voor één tarief om de gehele markt aan de onderkant af te bakenen. Dat tarief zal naar verwachting uitkomen tussen de € 15 en € 18 per uur.


Voor ZZP-ers met een hoog tarief (waarschijnlijk vanaf € 75 per uur) die ofwel kortere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken (korter dan een jaar) ofwel voor die opdrachtgever niet reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten, komt er een ‘opt out’ uit de loonheffingen.


Voor ZZP-ers boven het lage tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. De opdrachtgever kan die verkrijgen door een webmodule in te vullen. In die module wordt een aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt (bijvoorbeeld dat het verplicht bijwonen van een vergadering op zichzelf geen indicatie van gezag is). De opdrachtgeversverklaring biedt de opdrachtgever zekerheid vooraf, een vrijwaring voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Die vrijwaring vervalt als blijkt dat de webmodule niet naar waarheid is ingevuld. Het kabinet zal de wet zo aanpassen dat de gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van materiële dan formele omstandigheden.


De markt krijgt de tijd om te wennen aan de veranderde wet- en regelgeving. Na invoering van de nieuwe wetgeving zal de Belastingdienst gedurende een jaar een terughoudend handhavingsbeleid voeren, waarbij de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij toepassing van de nieuwe regelgeving.Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact