Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' september 2015

Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Het is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek, een hoogtepunt in onze democratie. Met de troonrede van onze Koning, met de hoofdlijnen van het regeringsbeleid voor het komende jaar. De dag waarop de nieuwe begroting wordt gepresenteerd. Een van de onderwerpen die in belangrijke mate op de schop zal gaan is de Rendementsheffing in Box 3. De heffing op ons spaarvermogen.

De belastingheffing in box 3 staat zwaar onder druk. De forfaitaire 1,2% heffing pakt voor veel spaarders hoger uit dan het werkelijke rendement op hun spaargeld. Met een rente van minder dan 1% op een spaarrekening is de box 3 heffing verworden tot ‘onteigening’. Dat is – populair gezegd – het standpunt in de proefprocedure over de rechtmatigheid van de vermogensrendementsheffing die dit jaar wordt gevoerd. De Proefprocedure tegen box 3 heffing heeft inmiddels ruim 10.000 bezwaarschriften opgeleverd. Financiën heeft besloten de ‘massaal bezwaarprocedure’ op deze zaak van toepassing te verklaren: belastingplichtigen hoeven geen bezwaar meer te maken, zij kunnen meeliften op de uitspraak in de lopende procedure.

Financiën heeft recent bekend gemaakt dat de box 3 heffing zal worden aangepast, meer rechtvaardig zal worden. Wat en hoe is op Prinsjesdag bekend gemaakt en geeft schematisch het volgende weer.

Het voorgestelde fictief rendement bedraagt:

•2,9% bij een vermogen tussen € 25.000 en € 125.000 (effectieve belasting 0,87%);

•4,7% bij een vermogen van € 125.000 tot € 1.025.000 (effectieve belasting 1,41%);

•5,5% bij een vermogen van meer dan € 1.025.000 (effectieve belasting 1,65%).

Deze aanpassing kost de schatkist per saldo niets: de vrijstelling in box 3 gaat omhoog, maar de hogere forfaitaire rendementen leiden tot meer inkomsten en dat heft elkaar op. De aanpassing heeft wel een licht nivellerend effect.

Wilt u meer weten over de juiste indeling voor uw vermogen of de proefprocedure dan vernemen wij dit graag van u.

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact