Fiscaal zakelijk

Column 'Zicht op' september 2016

Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie die vooraf zekerheid gaf aan de wijze waarop men kon gaan samenwerken als ZZP-er of uit inkomsten uit overig verdwenen. Nog steeds heeft een groot aantal ondernemers hierop niet ingegrepen. Een groot voordeel van het verdwijnen van de VAR is dat men ten allen tijde een overeenkomst moet aangaan tussen opdrachtgever en de aannemer van de dienst. Hierin worden afspraken vastgelegd en de wijze waarop de dienst verder uitgewerkt wordt. Wanneer men dus juist gebruik maakt van deze verplichting tot overeenkomst schept men veel duidelijkheid alvorens men aan het werk gaat. Met de verplichting een VAR af te geven tot en met heden ontbraken veelal de verdere inhoudelijke afspraken met betrekking tot de opdracht en aanname.  

Een groot nadeel is dat de Belastingdienst deze overeenkomst achteraf gaat beoordelen. Men zal dus bij de wijze waarop wordt samen gewerkt zelf tevoren goed moeten beoordelen of er geen enkele sprake is van “fictief”dienstverband maar van wederzijds ondernemerschap. Juist op dit onderdeel schuilt een groot gevaar. In de praktijk ontmoet ik regelmatig situaties waar men zich niet serieus voorbereid op deze discussie. Bovendien zal de Belastingdienst deze maatregel juist wel serieus op gaan pakken bij de belastingaangifte 2016. Om te beoordelen of uw dienst in relatie gebracht kan worden tot een “fictieve”dienstbetrekking zijn er een behoorlijk aantal uitgangspunten van invloed. 

Maakt men gebruik van een Modelovereenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld dan mag men er niet automatisch van uitgaan dat de overeenkomst iedere aansprakelijkheid in deze gevrijwaard is. De overeenkomst is opgesteld door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer, maar niet door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de overeenkomst.

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact