Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' september 2017

De redactie geeft mij altijd een tip welk onderwerp centraal staat in de editie en dat is deze keer ‘Zorg en Wonen’. Een onderwerp welk onbekend is gebleven heb ik naar voren getild. Wie zorgt voor een pleegkind kan een pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding krijgen. De pleegzorgvergoeding is een basisbedrag dat in speciale gevallen kan worden aangevuld met een extra toelage per dag. De pleegvergoeding of pleeggeldvergoeding is fiscaal gezien geen extra inkomen en niet van invloed op de hoogte van een zorgtoeslag of huurtoeslag, uitkering of PGB. Dit alles om de pleegzorg ook betaalbaar te kunnen houden.  

Wat is een pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding? De termen pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding worden regelmatig door elkaar gebruikt. In de wet wordt gesproken over pleegvergoeding, maar omdat de vergoeding weinig met verpleging te maken heeft maar juist met de pleegzorg van een kind wordt de naam pleegzorgvergoeding ook veel gebruikt. De vergoeding kunt u als pleegouder krijgen voor de kosten die u maakt voor de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U kunt de vergoeding aanvragen bij de pleegzorgorganisatie die het kind bij u heeft geplaatst. Deze keert ook de pleegvergoeding aan u uit. Het gaat om wettelijk vastgelegde bedragen. U hebt in ieder geval recht op een bepaald basisbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw pleegkind. De voorwaarde is ook dat u in Nederland woont. Als u naar het buitenland verhuist, vervalt de vergoeding. 

De Pleegzorgvergoedingen zijn ook in 2018 vrijgesteld. In het Belastingplan 2018 wordt voorgesteld om de vrijstelling met een jaar te verlengen omdat de beleidsevaluatie door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog niet is afgerond. In de loop van 2018 wordt bekeken of de vrijstelling structureel kan worden gemaakt.

Onder mijn clientèle kan mede door deze bijdrage onderdak verleent worden en zorg in warm gezinsverband.  


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact