Accountancy

Liquide verhouding DGA en de bv

Het komt zeer regelmatig voor dat er een lening of rekening-courantverhouding tussen de bv en haar aandeelhouder ontstaat. Hier is in principe niets mis mee indien er aan de fiscale spelregels wordt voldaan. Maar wordt er niet op een zakelijke manier gehandeld tussen de bv en haar aandeelhouder, dan kan de lening of rekening-courantverhouding als winstuitkering of inkomen worden aangemerkt. Bij zakelijk handelen moeten dezelfde voorwaarden aan een lening tussen de bv en haar aandeelhouder worden gesteld, als aan een willekeurige derde.

Voorwaarden lening of rekening-courant
Als de DGA van een bv een lening of rekening-courant met zijn bv aangaat, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Er is een leningsovereenkomst opgesteld;
• Afspraken met betrekking tot het terugbetalen van de lening zijn vastgelegd;
• De bv heeft voldoende zekerheden in het geval dat de lening niet wordt terugbetaald;
• De DGA en de bv hebben een zakelijke rente afgesproken;
• De bv moet aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen.

De DGA en zijn bv kunnen ervoor kiezen om de lening aan het eind van de looptijd in een keer terug te betalen. Deze aflossingsvrije lening wordt dan alleen geaccepteerd indien er aan de zakelijke rente wordt voldaan en wanneer er voldoende zekerheid is dat de lening aan het einde van de looptijd wordt terugbetaald.  

Het verschil tussen een rekening-courant en een lening
De rekening-courant verschilt van een lening. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over-en-weergeboekt. Deze kleine bedragen worden alleen even (kortstondig) voorgeschoten. Daarom is een rekening-courant geen lening met rente.

Wilt u meer weten over de voorwaarden en de mogelijkheden van leningen en/of rekening-courantverhoudingen tussen de DGA en zijn bv en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Rini de Looze of Marjolein Verkaart.


Vragen? Marjolein beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact