Fiscaal particulier

Artikel Column 'RondOm' februari 2021

Nog nooit is er zoveel gespaard als in 2020. Dat geld zeker voor veel grootouders. Wij krijgen van de grootouders vaak de vraag voorgelegd hoe kunnen we in leven schenken en bij overlijden nalaten aan de kleinkinderen. 

Het opnemen van een legaat aan uw kleinkinderen in uw testament is een eenvoudige manier om erfbelasting te besparen. U kunt in uw testament opnemen dat u aan ieder van de kleinkinderen een legaat toekent ter grootte van het bedrag dat voor kleinkinderen fiscaal is vrijgesteld voor de erfbelasting. In 2020 is dat € 20.946. Dit bedrag wordt overigens elk jaar geïndexeerd.

Door het legaat worden de kleinkinderen geen mede-erfgenamen. Bij de verdeling van de erfenis hebben ze dus niets te zeggen. Dat regelen uw kinderen onderling. Wel krijgen de kleinkinderen een vordering op de erfgenamen voor het bedrag zoals dat in het testament door u is bepaald. U kunt ervoor kiezen om het legaat bij zowel het eerste als het tweede overlijden toepassing te laten vinden of alleen nadat de langstlevende is overleden.

Door het legaat aan de kleinkinderen kan er een behoorlijk deel van uw vermogen belastingvrij worden overgeheveld naar de volgende generatie(s), zonder dat daar erfbelasting over hoeft te worden betaald. 

Zo kan in de nalatenschap een flinke besparing t.o.v het nu geldende tarief van 20% besparen op het doorschuiven van vermogen naar de kleinkinderen.  Dit in combinatie met de vrijgestelde schenkingen bij leven  voor de kleinkinderen ad  €  3.244 (2021) per jaar is er door middel van Financiële Planning altijd veel aandacht voor deze mogelijkheid. 

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact