Fiscaal zakelijk

Artikel Column 'RondOm' november 2020

Het meeste geld van de Rijksbegroting voor 2021 gaat naar de derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3.0). Dit derde steunpakket maakt bij veel omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten mogelijk. In tegenstelling tot de NOW 1.0 en de NOW 2.0 duurt de NOW 3.0 niet drie maar negen maanden. De negen maanden zijn opgedeeld in drie tijdvakken: oktober 2020 tot en met december 2020, januari 2021 tot en met maart 2021 en april 2021 tot en met juni 2021. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak loopt van 16 november 2020 tot 13 december. De definitieve subsidievaststelling vindt pas plaats nadat alle tijdvakken zijn verlopen, vanaf de zomer van 2021. Ook als u geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of de NOW 2.0 kunt u gebruikmaken van de NOW 3.0.

Zelfstandige ondernemers kunnen via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) in aanmerking komen voor inkomenssteun en een lening voor bedrijfskapitaal. Gehuwden en samenwonenden ontvangen een aanvulling tot € 1.500 netto, alleenstaanden tot € 1.050 netto. Het bedrag dat een zelfstandige ondernemer ontvangt is een gift, terugbetaling is dus niet nodig. Ook kunt u bij liquiditeitsproblemen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%.

Bij de verlenging van de coronasteun is er in de TOZO-regeling een partnertoets ingebouwd. Het inkomen van de partner van een zelfstandige telt dus mee bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming.

Het was de bedoeling dat bij TOZO 3 met ingangsdatum 1 oktober ook een vermogenstoets zou gaan plaatsvinden bij de aanvraag. Alleen ondernemers en hun partner met weinig vermogen (maximaal € 6.000 voor alleenstaanden en € 12.000 voor een stel) komen dan in aanmerking voor steun. Het kabinet heeft besloten om deze toets uit te stellen tot 1 april 2021. Zelfstandig ondernemers kunnen dus onder T0Z0 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering aanvragen zonder dat er naar de hoogte van hun vermogen wordt gekeken.

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact