Fiscaal particulier

Artikel Column 'RondOm' september 2020

De gevolgen op de pandemie van het Coronavirus hebben we langzaam maar zeker in beeld op de Nederlandse economie. De precieze impact op de Nederlandse economie zal afhangen van de snelheid waarmee het Coronavirus onder controle komt, zowel in Nederland als daarbuiten. Dat is op dit moment met onzekerheid omgeven en valt niet te voorspellen. Hoe groot gaat de tweede golf worden.  Duidelijk is wel dat gesproken kan worden van een acute liquiditeitscrisis.

Een cashflow forecast geeft inzicht in de liquiditeitspositie op de korte en middellange termijn en is een must. Bij voorkeur op weekbasis en ‘rolling’. omzetten zijn lastig te voorspellen, dus werk met scenario’s: wat gebeurt er bij 10, 25 of 50% minder omzet? Hoeveel ruimte hebben we nog op de bank? Houd rekening met het moment van geldontvangsten. Dit zal veelal later zijn dan u gewend bent, dus baseer scenario’s op daadwerkelijke kasontvangsten en uitgaven en niet op de normale betaaltermijnen. 

Betrek uw adviseurs of ons in de analyses.  Finance moet wel zorgen voor een helder forecasting-proces en heeft de rol van ‘cashmanager’ die het proces stuurt en de forecasts inhoudelijk analyseert en uitdaagt. Al te vaak is cashflowplanning gebaseerd op omzet, kosten en investeringen. Nu gaat het echter om de exacte ontvangst- en betalingsmomenten – inclusief btw en loonbelasting – en zorgt dat u binnen de marges van de kredietruimte blijft. Let ook op automatische incasso’s en of er op dat moment voldoende liquiditeit is.

Houd de praktijk voor ogen en probeer de cash-in en -out stromen per week in te schatten. Het gaat om schattingen en het hebben van een totaalbeeld, en niet om boekhoudkundige perfectie tot twee decimalen na de komma. 

Van ondernemers wordt veel verwacht. Er komt veel op hen af. Naast de zorgen voor de gezondheid van medewerkers, relaties en al hun naasten, maken ondernemers zich zorgen over de financiële gevolgen, over de liquiditeitspositie, lopende overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verplichtingen, het aantrekken van extra financiering en ga zo maar door. Voor de huidige periode is het een zorg maar de periodes daarna worden steeds zwaarder want dan moeten we verder zonder reddingsvest. Bereid u minimaal voor met forecasting in liquiditeitsbegroting.

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact