Accountancy

Artikel Column 'Zicht op' augustus 2018

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning

Met het floreren van het toerisme op Schouwen Duiveland komen er fiscale vragen op ons af. De belastingplichtige die zijn eigen woning tijdelijk verhuurt, moet 70% van de netto huuropbrengst tot zijn belastbaar inkomen in box 1 rekenen als voordeel uit eigen woning. Voorlopig is dat van toepassing als de gehele eigen woning tijdelijk wordt verhuurd. Bij tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning, of van een aanhorigheid bij de woning zoals een tuinhuis, is de huuropbrengst belastingvrij.

Hier volgt een voorbeeld van een tuinhuis verhuur bij de eigen woning. Dat tuinhuis was comfortabel ingericht en gemeubileerd. In 2015 werd het tuinhuis verhuurd vis bemiddelingsorganisatie – aan toeristen, in totaal 21 dagen. Daarvoor ontvingen zij huur. Die inkomsten gaven betreffende niet aan in hun aangifte IB. Belastingplichtige informeerde de inspecteur wél over de verhuur en de daarmee verkregen inkomsten. Na correspondentie en overleg rekende de inspecteur alsnog 70% van de huur tot het belastbaar inkomen in box 1, als voordeel uit tijdelijke verhuur van de eigen woning.

Belastingplichtige verzette zich tegen die correctie. Zij stelde dat de wettelijke regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woning uitsluitend betrekking had op verhuur van de gehele woning, niet op verhuur van een deel van de eigen woning.

Belastingplichtige ging in beroep bij Rechtbank Noord-Holland. Met succes: de Rechtbank stelde haar in het gelijk. De Rechtbank stelde voorop dat het tuinhuis als een aanhorigheid, een onderdeel van de eigen woning moest worden aangemerkt. Door de verhuur van dat tuinhuis was derhalve sprake van een – tijdelijke – verhuur van een deel van de eigen woning. En dat valt niet onder de wettelijke regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woning: die wetsbepaling is alleen van toepassing bij tijdelijke verhuur van de gehele woning.

Hoe lang dit va toepassing zal blijven weten we niet maar voorlopig houden wij dit open in de  verwerking van de aangiften. 

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact