Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' december 2018

Toeslagen in de Belastingwetgeving

Het toeslagen systeem welk in de laatste decennia aan de Belastingwetgeving is toegevoegd heeft geleid tot mogelijkheden om de inkomensposities aan te vullen op diverse vlakken. Velen laten deze mogelijkheden onbenut. De schatting is dat 15% van bijvoorbeeld de huursubsidie NIET benut. Dit is vooral de groep 55+.  De huur – en Zorgtoeslag zijn vooral in deze groep vaak mogelijk maar men kent de regels niet en worden dan vaak ook nog in het moeilijk bereikbare, moderne systeem van de Belastingdienst gehinderd om dit te kunnen regelen.  

In deze column richt ik mij echter op de Kinderopvangtoeslag.  De groep die hiervan gebruik maakt is uiteraard een stuk jonger. Deze groep weet meestal wel de weg naar de site van de Belastingdienst om daar via de DigiD code de kinderopvangtoeslag aan te vragen.  Vervolgens wordt dan de informatie verzameld over de voorwaarden om de toeslag aan te kunnen vragen. De site is er dan ook op gericht om deze aanvraag te kunnen verwezenlijken. In deze column richt ik mij op de zorg van de voortgang in het traject oftewel de follow up in wijzigingen en controle. Informeer de Dienst altijd binnen drie maanden na wijziging van situaties en het liefst maandelijks opvolgend bij wijzigingen. Wij benoemen hier vooral de wijzigingen van gezinssamenstellingen bij scheidingen etc.  

Nog belangrijker wat 95% van de aanvragers niet op orde heeft is de administratie en bewaarplicht in deze. Is er een contract met het Gastouderbureau voor ieder kind in de opvang compleet op naam, adres etc.?  Laat u niet afschepen met het bijschrijven van een opvolgend kind bij de allereerste.  Zorg er voor dat u alle betalingsbewijzen, facturen en jaaropgaven compleet bewaart. Dit voor een periode van minimaal 7 jaar. Mocht om welke reden de Dienst besluiten controle uit te oefenen, laat het u dan niet gebeuren dat deze gegevens niet compleet zijn. Dat bespaart u grote ellende.  

Twijfelt u over de mogelijkheden tot aanvraag op een toeslag dan helpen wij u graag verder.


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact