Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' februari 2019

De “voorlopige “aanslagen zijn op toepassing voor de Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet maar zeker ook op alle toeslagen.  Het is zeker niet makkelijk om in alle situaties dit nauwkeurig te bepalen.

Zeker in situaties dat er een te grote teruggave wordt bepaalt komt men vaak in de problemen wanneer dit een jaar later terug wordt gevorderd op de definitieve aanslag.  Naast de verwerking van uw loon met ingehouden loonheffing zijn de persoonlijke omstandigheden van invloed. De heffingskorting, hypotheekaftrek , ziektekosten en alle overige persoonlijk aftrekbare kosten zijn van directe invloed op de voorlopige aanslagen.  Net als de beloning uit de bron van inkomen (s) kunnen deze feiten wijzigen tijdens het betreffende jaar.

Bij beperkte inkomens is een te grote teruggave een gevoelig probleem. Bij de kinderopvang toeslag weten velen niet dat binnen drie maanden na een wijziging dat gewijzigd moet zijn op . Deze toeslag is dan ook veruit afgestemd op de meest actuele situatie.  In een eerder column heb ik ook gewezen op de bewaarplicht van de totale administratie. Uw contract en rapportages dient u goed en compleet te bewaren. Bij controle op de werkelijke situatie kan het ontbreken van weekrapporten u de das om doen !!  

Er zijn ook situaties, en vooral onder ouderen , waar het onmogelijk is om de zorg dan wel huurtoeslag zelf aan te vragen en dan besluit men om het daarbij te laten. Velen lopen daarom toeslagen mis.  Een second opinion op de jaaraangifte kan in deze situaties dus behoorlijk voordeel opleveren. In alle situaties is daarom verstandig uw inkomensbron  samen met alle andere omstandigheden te laten beoordelen die de situatie naar fiscale gevolgen kan beoordelen. Het juist afstemmen van de voorlopige aanslagen om uiteindelijk ook aan de juiste aangifte(n) is vakwerk.  

Laat geen belastinggelden liggen waar u recht op hebt maar haal zeker ook geen belastinggelden naar u toe waar u geen recht op hebt.  Wij helpen u graag om een en ander op de juiste wijze op elkaar af te stemmen.  


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact