Fiscaal zakelijk

Artikel Column 'Zicht op' januari 2019

Het kabinet Rutte III wil de fiscale en juridische positie van ZZP-ers ingrijpend gaan wijzigen. De aangekondigde nieuwe regeling ‘Vertrouwen in de toekomst’  moet per 1 januari 2020 ingaan. De huidige wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) komt te vervallen. ZZP-ers die hun diensten aanbieden tegen een laag tarief worden geacht in loondienst te zijn bij hun opdrachtgever als zij ofwel langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken, langer dan 3 maanden, ofwel bij de opdrachtgever reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten. Dat lage tarief zal uitkomen tussen de € 15 en € 18 per uur.

Voor ZZP-ers met een hoog tarief (vanaf € 75 per uur) komt er een ‘opt out’ uit de loonheffingen als zij ofwel kortere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken ofwel voor die opdrachtgever niet reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten.

Voor ZZP-ers boven het lage tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. De  opdrachtgever kan die verkrijgen door een webmodule in te vullen. In die module wordt een aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden.

Daarbij wordt het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt. De opdrachtgeversverklaring biedt de opdrachtgever zekerheid vooraf, een vrijwaring voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Die vrijwaring vervalt als blijkt dat de webmodule niet  naar waarheid is ingevuld. De zzp-er kan geen zekerheid vooraf verkrijgen!

ZZP-ers en hun opdrachtgevers krijgen de tijd om te wennen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Na invoering daarvan zal de Belastingdienst een jaar lang een terughoudend handhavingsbeleid voeren, waarbij de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij toepassing van de nieuwe regelgeving. Ook de Europese Commissie bemoeit zich hiermee en zal wederom voor een vertraging gaan zorgen. Naar verwachting zal deze wet daarom pas per 1 januari 2021 ingaan.

Bereid u hier goed op voor indien dit op u van toepassing is.  


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact