Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' juli 2019

Kinderbijslag

Als je kinderen tot achttien jaar hebt, heb je recht op kinderbijslag. De overheid betaalt zo -via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)- mee aan de kosten die bij de opvoeding van kinderen horen. De hoogte van je inkomen staat hier los van. Na een scheiding heeft de ouder bij wie het kind woont recht op kinderbijslag. In het geval van co-ouderschap krijgen beide ouders de helft. Als je kind zowel bij jou als je ex-partner woont, ziet de SVB dit als co-ouderschap. 

Kindgebonden budget

Naast de kinderbijslag heb je mogelijk recht op nog meer financiële steun van de overheid: het kindgebonden budget. Hiervoor kom je in aanmerking als je minderjarige kinderen bij je in huis wonen, en je inkomen niet te hoog is. Hoeveel het kindgebonden budget precies is, hangt onder andere af van je inkomen en het aantal in thuiswonende kinderen. Het budget is een bedrag per kind, en hoe meer kinderen, des te lager het bedrag per kind.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is weer net even anders dan de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Je hebt volgens de Belastingdienst recht op de kinderopvangtoeslag als je werkt of een opleiding volgt. Als jij en je ex-partner een deel van de week voor de kinderen zorgen via co-ouderschap, dan moeten jullie allebei de kinderopvangtoeslag aanvragen voor jullie eigen deel van de kosten. 

Zorgtoeslag en huurtoeslag

De Belastingdienst betaalt zorg- en huurtoeslag. De hoogte van deze toeslagen zijn afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Omdat de gezinssamenstelling na een echtscheiding verandert, verandert ook het totale inkomen. Als je een huis huurt en je inkomen onder een bepaalde grens blijft, heb je recht op huurtoeslag. Om zorgtoeslag te ontvangen, is alleen de hoogte van je inkomen belangrijk. Om zorg- en/of huurtoeslag aan te vragen, kun je terecht bij de Belastingdienst.

Onze ervaring is dat 10 a 15% van de ouderen de huur en zorgtoeslag niet benutten. Vermoed u dat wel eens recht zou kunnen hebben op een van deze toeslagen laat het dan toetsen op uw inkomen. 

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact