Fiscaal zakelijk

Artikel Column 'Zicht op' maart 2018

Het kabinet Rutte III wil de juridische én fiscale positie van zzp-ers ingrijpend gaan wijzigen. De huidige aanpak met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een gedetailleerde regeling voor drie categorieën van zzp-ers. Het streven is om de nieuwe regeling per 1 januari 2020 te laten ingaan.

De Belastingdienst controleert de naleving van de DBA thans uitsluitend bij ‘kwaadwillende’. Die aanpak wordt verlengd tot 1 januari 2020, maar daarbij wordt de definitie van kwaadwillende wel wat verruimd. De Belastingdienst gaat de naleving van de DBA vanaf 1 juli 2018 niet alleen bij evidente boosdoeners maar ook in minder ernstige situaties handhaven.

De wet DBA heeft als ‘opvolger’ van de VAR-verklaring geen praktisch uitvoerbare regeling gebracht voor zzp-ers en hun opdrachtgevers. De wetgever heeft met de DBA geprobeerd om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking, maar de aanpak met ‘modelovereenkomsten’ heeft het tegendeel opgeleverd, veel onrust en onzekerheid onder zzp-ers en hun opdrachtgevers. De wet DBA is mislukt nog voordat die in werking is getreden.

Financiën heeft de handhaving van de DBA opgeschort, eerst tot 1 januari 2018, en later tot 1 juli 2018. Zzp-ers en hun opdrachtgevers die bezig zijn om hun arbeidsrelatie aan te passen aan de nieuwe wetgeving, zodanig dat er volgens een modelovereenkomst gewerkt gaat worden, zijn gevrijwaard van naheffingen met boete. Deze vrijwaring geldt niet voor ‘kwaadwillende’. De handhaving van de DBA blijft opgeschort, tot 1 januari 2020, behoudens voor kwaadwillende. Bij kwaadwillende moet er sprake zijn van een (fictieve) dienstbetrekking, én (II) evidente schijnzelfstandigheid én (III) opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Mijn advies voor iedere ondernemer, doe de “Ondernemers Check” via de site van de Belastingdienst en stuit je daar op problemen overleg dan met uw adviseur of met ons in hoeverre die problemen ook daadwerkelijk problemen voor uw situatie zijn als ondernemer.


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact