Fiscaal particulier

Artikel Column 'Zicht op' mei 2018

De exploitatie van zonnepanelen is een economische activiteit. Dat is in 2013 bepaald door het Hof van justitie van de Europese Unie. Door deze uitspraak kunnen particulieren op de aanschaf en plaatsingskosten van zonnepanelen de BTW terug krijgen.

Aanvullend heeft de Hoge Raad eind 2017 beslist dat de Wet op de Omzetbelasting geen termijn kent voor het terugvragen van omzetbelasting door een startend ondernemer. Deze uitspraak is van groot belang voor de vele particulieren die zonnepanelen op hun woning hebben laten aanbrengen. Zij kunnen alsnog met terugwerkende kracht vanaf 2013 de omzetbelasting terugvragen. Voor degene die derhalve dacht te laat te zijn kan alsnog de aangifte opmaken. Deze aangifte is te downloaden op de site van de Belastingdienst , “Opgaaf Zonnepaneelhouders” . Voor alle verzoeken geldt dat niet van belang is wanneer de Zonnepanelen zijn aangeschaft. Vrijwel alle particuliere eigenaren van zonnepanelen zijn na de aanschaf en installatie daarvan geen omzetbelasting verschuldigd over de terug levering  aan het elektriciteitsnet. Zij kunnen de kleine Ondernemersregeling toepassen. De belastingdienst zal geen aangiften meer uitreiken aan particuliere eigenaren van zonnepanelen. Zij hoeven ook niet meer te vragen om ontheffing van administratieve verplichting.

Particuliere eigenaren van zonnepanelen kunnen met deze NIEUWE regeling alsnog de BTW terugvragen op hun gedane investering. Een prima zaak! Toch zullen niet alle eigenaren van zonnepanelen blij zijn met deze regeling. De eigenaren die eerder een verzoek om teruggaaf hebben ingediend dat door de Belastingdienst, achteraf gezien ten onrechte, is afgewezen wegens niet tijdige indiening, blijven met lege handen zitten. Als die afwijzing onherroepelijk vaststaat kan Financiën niet alsnog ambtshalve teruggaaf verlenen. Dat is een bittere pil, die niet past binnen redelijkheid en billijkheid van de wetstoepassing. Ik ben benieuwd of hier ook weer een uitzondering op gaat komen. Ik hoop stilletjes van wel. 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact