Fiscaal zakelijk

Artikel Column 'Zicht op' mei 2019

De automobilist met een auto van de zaak die de bijtelling privégebruik auto wil vermijden, moet kunnen aantonen dat hij zijn auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt. Hij kan dat bewijs leveren met een kilometer- administratie of op een andere manier. Uit een recente uitspraak van Hof Den Haag blijkt dat het erg moeilijk is om dat bewijs op een andere manier, zonder kilometer- administratie, te leveren. De automobilist kan niet volstaan met het aannemelijk maken van het beperkte privégebruik, hij moet overtuigend bewijs leveren.

Een ondernemer die een auto van de zaak heeft kan de bijtelling niet ontwijken door in privé een vervoermiddel te hebben en te beweren dat daar alles privé mee gereden wordt.  Wanneer de inspecteur een rittenadministratie opeist en het blijkt dat die er niet is moet men aannemelijk kunnen maken dat er inderdaad niet privé gereden is met de auto van de zaak. Het overleggen van een achteraf opgestelde kilometerstaat met het jaarlijks gereden aantal kilometers, gebaseerd op de agenda, door de garage opgegeven kilometerstanden, diverse brandstofbonnen en registratie van andere jaren met bijna hetzelfde aantal zakelijke kilometers maakt het werkelijke in een specifiek jaar niet aannemelijk. Een verklaring van de gereden kilometers met de privé auto levert hier ook geen positieve bijdrage aan.  Het Hof vindt dat onvoldoende bewijs. Voormelde gegevens hebben aangetoond dat achteraf opgemaakte kilometerstaten geen betrouwbare weergave waren van het autogebruik is. Het Hof overwoog dat belanghebbenden niet kunnen volstaan met het aannemelijk maken van de door hem gestelde feiten, er moet daarvoor overtuigend bewijs geleverd worden.

Bij ‘aannemelijk maken’ is aan de bewijslast voldaan als de rechter de lezing van belanghebbende de meest waarschijnlijke acht. ‘Blijken’ vergt overtuigend aantonen: het moet boven elke twijfel verheven zijn dat de lezing van belanghebbende juist is.

De conclusie is duidelijk, het bijhouden van een kilometeradministratie is een “must” als men geen privé bijtelling auto wil.


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact