Loonadministratie

Column 'RondOm' Juni 2021

Momenteel wordt er door de grote vraag naar eigen woningen tegen prachtige prijzen verkocht en veel mensen overwegen te cashen om zelf te gaan bouwen dan wel te zoeken naar een vervangende woning.  Daar kan heel veel tijd tussen zitten. Een bedrag dat op de bankrekening staat na de verkoop van de eigen woning en bestemd is  voor een nieuwe woning, behoort als een bezitting tot box 3. 

Verkoop je bijvoorbeeld in juni de eigen woning en staat dat bedrag nog geheel dan wel gedeeltelijk op je bankrekening per 01 januari opvolgend jaar dan behoort dat tot het inkomen in box 3 voor dat jaar.

Het doet er niet toe wat de herkomst of het bestedingsdoel van een geldbedrag is. Dat de vermogensrendementsheffing er geen rekening mee houdt dat een koper van een direct bewoonbare woning zijn gehele koopsom meteen kan betalen en een koper van een nog te verbouwen of nieuwbouwwoning niet, leidt niet tot een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van beide groepen. Het aangaan van een koop-aannemingsovereenkomst en opnemen als schuld in  box 3 wordt niet gehonoreerd. Bovendien leidden de gemaakte afspraken pas tot een schuld, als de aannemer de tegenover een bouwtermijn staande bouwprestatie had geleverd. Door het aangaan van de koop-aannemingsovereenkomst is er geen schuld ontstaan en aan de koop-aannemingsovereenkomst kan er ook geen negatieve waarde worden toegekend.

Voor zover te plannen, is het fiscaal voordelig om een woning die in box 1 zit, niet vlak voor het jaareinde te verkopen als er niet direct aansluitend een nieuwe woning wordt gekocht. De verkoopwinst moet dan in box 3 worden opgenomen. Dat de verkoopwinst is bedoeld voor de aankoop of bouw van een nieuwe woning is geen reden om de verkoopwinst niet in box 3 te hoeven opnemen.

Mocht u willen “cashen” met verkoop van uw eigen woning houdt hier dan rekening mee dat uw vermogen direct verhuisd van Box 1 naar Box 3. 

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact