Fiscaal particulier

Column 'RondOm' september 2021

Over de laatste jaren zijn er sterk fluctuerende inkomens bij vele belastingplichtigen. Helaas door de pandemie hebben we vele sterke dalingen gezien. Het middelen van uw inkomen is toe te passen op pieken en dalen van uw inkomen, maar is krijgt vaker aandacht bij fikse dalingen.  

Middeling kan interessant zijn als u in de afgelopen drie jaren een sterk wisselend inkomen heeft gehad in box 1. Door het inkomen te middelen over de drie jaren kunt u de nadelige werking van het progressieve tarief van de IB ongedaan maken. Door de middeling wordt de belasting

herrekend op basis van het gemiddelde inkomen over de voorgaande drie jaren. Het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de herrekende belasting na middeling wordt aan u terugbetaald. Middeling is overigens alleen mogelijk over het inkomen in box 1. In box 2 en box 3 geldt een vast proportioneel tarief en daar heeft middeling geen nut.

U hoeft in het middelingsverzoek alleen de jaren te vermelden. U kunt meerdere keren gebruikmaken van de middelingsregeling, maar de jaren van de middelingstijdvakken mogen elkaar niet overlappen. Dus als u over 2016, 2017 en 2018 middelt, kunt u niet meer over de jaren 2018, 2019 en 2020 middelen. U kunt pas een middelingsverzoek indienen als alle aanslagen in het middelingstijdvak definitief zijn. Het verzoek tot middeling moet vervolgens binnen drie jaar na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag binnen zijn. Ook is het zo dat voor de teruggaaf een drempel geldt van € 545.

Heeft u wisselend inkomen om welke reden dan ook bezie na de definitieve aanslag van enig jaar of u dit in uw voordeel kan benutten. Welke drie jaren er benut moeten worden is uiteraard niet altijd eenvoudig te beoordelen.  Wij helpen u daar graag mee.  

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact