Fiscaal particulier

Column 'Zicht op' februari 2017

Ook in 2017 zijn er allerlei mogelijkheden bij zorgkosten. Dit is niet tot uzelf beperkt maar ook als u sommige kosten voor anderen maakt. De directe aftrek van kosten op uw aangifte inkomstenbelasting is wel de meest bekende maar er zijn ook mogelijkheden tot forfaitaire aftrek, zorgtoeslag en mogelijkheden tot extra korting. Allereerst is het handig als alle kosten die uzelf draagt boven de eigen bijdrage op uw ziektekostenverzekering in beeld gebracht worden.  Wanneer dit in kaart is gebracht dan is te bezien wat er mogelijk is om te corrigeren op uw inkomensbron.  

•U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.

•U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald.

•U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen 

•Naast de aftrekbare directe faciliteiten is de meest bekende bijdrage in uw lasten de Zorgtoeslag.  Deze bijdragen in ziektekosten is gebaseerd op het jaarinkomen.  Stem uw bijdrage goed af op eventuele wijzigingen van het inkomen in de voortgang van het bronjaar. Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en hierdoor weinig of geen belasting betaald? Dan hebt u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. U hoeft deze niet apart aan te vragen, u krijgt vanzelf bericht. in uw aangifte inkomstenbelasting hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken. Uiteraard moet dit weer voldoen aan voorwaarden;

• in uw aangifte inkomstenbelasting hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken

•door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die u moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen

•het bedrag van de tegemoetkoming is meer dan € 15

Wanneer u ziektekosten hebt kan er op deze wijze nog een “pleister op de wonde” worden verkregen. 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact