Fiscaal zakelijk

Column 'Zicht op' januari 2017

De werkkostenregeling biedt de werkgever een grote keuze vrijheid om vergoedingen en verstrekkingen in de zogenaamde “vrije ruimte” onder te brengen. Voor enkele kostensoorten is dit niet mogelijk, omdat dit expliciet in de wet is vastgelegd. Verder moet het gebruikelijk zijn dat een vergoeding of verstrekking in de “vrije ruimte” wordt onder gebracht. Dit gebruikelijkheidscriterium is reeds per 1 januari 2016 aangescherpt. 

Wanneer een werkgever een vergoeding of verstrekking als eindheffingsbestanddeel binnen de “vrije ruimte” heeft aangewezen is er sprake van loonkosten. Die kosten zijn volledig aftrekbaar op de winst uit onderneming. De kostenaftrekbeperking voor de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatiekosten, recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak, congressen, seminars, excursies en studiereizen en dergelijke inclusief de reis- en verblijfkosten en verkeersboetes is hier niet van toepassing. Dat maakt de keuze om de vrije ruimte te benutten een stuk eenvoudiger!

Als werkgever is het dan ook belangrijk om hiervoor een goede planning te maken voor het jaar 2017.

Deugdelijk bewijs privégebruik auto

Heeft u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeenkomen met uw rittenadministratie?

Let op: Het is nog maar de vraag of de inspecteur die gegevens wel mag gebruiken bij de beoordeling van uw rittenadministratie. De Hoge Raad moet door binnenkort over oordelen, waarna er duidelijkheid zal bestaan. De advocaat-generaal (de adviseur bij ons hoogste rechtscollege) vindt dat de cameragegevens die met Automatic Number Plate Recognition (hierna: ANPR) zijn verzameld, niet als bewijsmateriaal gebruikt mogen worden. De ANPR-aanpak is namelijk een systematische wijze van gegevensverwerking en dat is een inbreuk op de privacy. 

Rijdt u een auto van de zaak is het belangrijk om dit heel goed, duidelijk en sluitend te verantwoorden om problemen achteraf te voorkomen.


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact