Loonadministratie

Column 'Zicht op' juni 2017

De meeste jongeren hebben terugkerende uitgaven zoals een telefoonabonnement, kosten van uitgaan, kleding en eten. Ze hebben daarom vaak vakantiewerk of seizoenswerk en dus ook eigen inkomsten. Het inzetten van (jonge) vakantiewerkers of seizoen werkers kan voor ondernemers een goede oplossing zijn om een tijdelijk tekort aan personeel of de piekdrukte op te vangen. 

Echter komt hier meer bij kijken dan vaak in eerste instantie wordt gedacht. 

De bijverdiensten van scholieren en studenten kunnen gevolgen hebben voor de kinderbijslag of de studiefinanciering. Voor kinderen van 16 of 17 jaar oud kunnen de bijverdiensten van het kind van invloed zijn op (de hoogte van) de kinderbijslag. Als een kind minder verdient dan € 1.265,- netto per kwartaal, verandert dat niets aan de kinderbijslag. In de zomervakantie mag het kind met vakantiewerk € 1.299,- extra bijverdienen. Daarboven wordt de kinderbijslag gestopt. Dit zijn de bedragen voor 2017, elk jaar wordt het maximumbedrag aangepast. 

Voor de studiefinanciering is de grens in 2017: € 14.215,75. Ook dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. 

Voor minderjarige vakantiewerkers gelden strenge regels op grond van de Arbowetgeving en de Arbeidstijdenwet met betrekking tot de soort werkzaamheden en de duur van de arbeid. 

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen niet werken. Kinderen van 13 of 14 mogen alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten.

Voorbeelden van werk dat wel gedaan mag worden zijn; oppassen, verspreiden van folders of huis-aan-huisbladen, helpen in de huishouding, helpen bij licht werk op een (kinder)boerderij of manege, pretpark, camping of speeltuin, lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw en helpen in een winkel, zoals helpen bij het inpakken en vakkenvullen (maar niet achter de kassa).

Zij mogen per jaar niet meer dan 4 vakantieweken werken, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten. Tijdens vakanties mag er per dag maximaal 7 uren gewerkt worden met een maximaal aantal uren van 35 uur per week. Tussen 19:00 en 7:00 mogen zij geen arbeid verrichten. 

Wanneer niet aan deze regels wordt voldaan kan de Inspectie SZW forse boetes opleggen aan de werkgever. Deze boetes kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s.


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact