Fiscaal zakelijk

Column 'RondOm' april 2021

Wat zijn de huidige voordelen die er op fiscaal gebied zijn te behalen met het rijden van een elektrische auto?

 

De aanschaf van een volledig elektrische auto wordt op diverse wijzen fiscaal gestimuleerd. De belastingvoordelen zijn een lagere fiscale bijtelling gedurende een termijn van 60 maanden en een MRB- en BPM-vrijstelling. Daarnaast komt u in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek, MIA. Voor volledig elektrische auto’s geldt een korting van 10% op het bijtellingspercentage van 22%. Dit kortingspercentage wordt de komende jaren in fases afgebouwd. Daarnaast wordt sinds 2019 deze korting gemaximeerd. In 2021 is de korting maximaal € 4.000 Dit komt voor nieuwe auto’s neer op een bijtelling van 12% alleen voor de eerste € 40.000 van de catalogusprijs. In 2022, 2023 en 2024 is de korting maximaal € 2.400 en in 2025 maximaal € 2.000. Vanaf 2026 geldt voor alle auto’s een bijtellingspercentage van 22%.

 

Voor volledig elektrische auto’s geldt een vrijstelling voor de MRB. Deze MRB-vrijstelling zal waarschijnlijk tot en met 2024 gehandhaafd blijven. In 2025 zal een 1/4 tarief gelden en vanaf 2026 zal er geen korting meer op de MRB worden gegeven. Tot en met 2024 is de volledig elektrische auto vrijgesteld van BPM. Vanaf 2025 zal een vast bedrag van € 360 gaan gelden.

Voor een volledig elektrische auto kunt u de MIA benutten. Deze aftrek is 13,5%. Voor de MIA moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting, dit is het bestelmoment!, een melding doen bij RVO.nl.

 

Niet alleen het fiscale voordeel is het bezien waard. De reductie aan elektra verbruik in plaats van brandstof leid vaak tot wel 75% minder kosten. Onderhoud is nauwelijks nog aanwezig behoudens het verbruik van de banden.  Het kan voor u dus een enorm verschil maken in de exploitatiekosten voor een vervoermiddel.  Nadeel is en blijft voorlopig nog wel dat de aanschaf vaak duurder is dan de traditionele auto.  


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact