Financiële dienstverlening

Financiële administraties, jaarrekeningen, ondernemersplannen, prognoses en andere zaken binnen de financiële verslaglegging nemen wij graag uit uw handen. Hierin bepaalt u zelf waarmee wij u het beste kunnen begeleiden. Deze flexibiliteit wordt in belangrijke mate beïnvloed door de mogelijkheid van online verwerking en de aanwezige capaciteit binnen uw onderneming. Zo blijkt in de praktijk vaak dat onze online dienst goedkoper en beter is dan een ander bedrijf dat uw financiële administratie verwerkt. Zeker in aansluiting met het verder uitrollen van financiële verslagen is het wenselijk met zeer korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit te werken.

Jaarverslag  

Jaarlijks moet u alle belanghebbenden, zoals financiers en de Belastingdienst, inzage geven in de financiële positie van uw bedrijf. De jaarrekening vormt het overzicht daarvan en bestaat uit een balans-, winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, toegevoegd met een toelichting en indien van toepassing een directieverslag. Vanzelfsprekend verzorgen wij dit voor u, waarbij u ook een online ‘realtime’ inzicht krijgt in uw huidige en toekomstige financiële situatie.

Toekomst gericht sturen

Wij vinden het belangrijk om met u financieel vooruit te blikken. Daarom geven wij u op ieder moment toegang tot de directe, meest recente voortgangsrapportage die zijn gecreërd vanuit de door ons uitgevoerde administraties. Vanuit de huidige situatie werken wij graag met u naar een financiële planning voor de toekomst, die is gebaseerd op de vertaling van uw visie en resulteert in een prognose die houvast en bewustzijn biedt voor de komende 3 tot 5 jaren. 

 


Vragen? Laat ze ons gerust weten!
Naar Contact