Financiering

Een zeer belangrijk onderdeel in alle ondernemingen is het werkkapitaal en de wijze van de financiering van de activa. De mogelijkheden van financieren zijn niet meer enkel bij de traditionele banken te vinden: stapelfinanciering, private investeerders en crowdfundplatforms hebben zich aanvullend op de markt geplaatst. Iedere financiering vraagt om de juiste begeleiding en afstemming op de financiële situatie. 

In nauwe samenwerking hebben wij een intermediair in huis die de taal van de ondernemer en van de bank spreekt en bovendien de kennis heeft van de risico-overwegingen die banken maken. Op basis van onze financiële verslagleggingen wordt vanuit een quickscan gekeken naar de juiste oplossing voor de op handen zijnde financieringsaanvraag. Geen standaard product maar maatwerk die bij de wensen en mogelijkheden wordt uitgekristalliseerd.

 


Vragen? Laat ze ons gerust weten!
Naar Contact